Новини от сайта

Възстановяване на присъствени обучения от 06.03

by Яни Дренчев -

Здравейте, във връзка с заповед РД-01-132/ 26.02.2021 възстановяваме присъственото обучение. 

Това, което вие трябва да изпълнявате: 

1. Хигиена на ръцете (във всяка стая ще намерите течен дезинфектант). 

2. Носене на защитни маски 

В заповедта има следните изисквания за нас: 

Спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м, което знаете няма как да изпълним. Надяваме се да ни разберете. Затова имате анкета в курса, дали ще идвате присъствено или ще ви включваме в реално време в zoom, моля ВСИЧКИ да я попълните. 

Тази измяна в заповедта е доста неочаквана за нас, затова няма да започнем на 01.03, както пише, а на 06.03, за да можем да подготвим всичко за вас. 

Ще помолим да бъдете отговорни към вашите съкурсници и да предпочетете да се включите онлайн, когато имате дори и малки симптоми.

Почивките ще бъдат 2, а не 1, както сте свикнали, за да можем да проветрим и дезинфекцираме. 

Пак казвам, сложили сме камери, за да можете да имате избор как да посещавате уроците.

Бъдете здрави! COVID-19

by Яни Дренчев -
4. (доп. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. От 4.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра“.

4а. (доп. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Изключение от забраната по т. 4 се допуска и по отношение на провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства, както и обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия. .